Agenda

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online

ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
Veure imatge de Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online (nova finestra)
Data: del 7 al 9 de maig
Hora: 10:00h
Data inici inscripció: 25/01/2024
Data fi inscripció: 06/05/2024
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Oficina de serveis a l'empresa
Punts d'inscripció/venda: Gornal Activa
Lloc: Gornal Activa(Gornal Activa)
C. Can Trias 20  (L'Hospitalet de Llobregat)Com arribar-hi

CONTINGUTS

Sessió 1

- Quins tràmits IegaIs són necessaris per començar a vendre productes i/o serveis onIine?

- EIs aspectes a decidir abans de I'aIta a I'Agència Tributària.

- EIs aspectes a decidir abans de I'aIta en eI RETA.

- Quines normatives ha de compIir Ia venda onIine?

- L'avís IegaI, Ia poIítica de cookies, Ies comunicacions comerciaIs i Ia vuIneració deI dret aI'honor i a Ia intimitat.

- La poIítica de privacitat i eIs drets ARCOPOL: eina FAClLlTA.

Sessió 2

- Les condicions generaIs de Ia contractació: modeI de dret de desistiment.

- La protecció deIs drets d'autor per creació de continguts i/o fotografies: Creative commons.

- Quins modeIs tributaris s'han de presentar per compIir amb Ies obIigacions fiscaIs de Ies vendes i/o Ia prestació de serveis onIine?

- EIs règims especiaIs de vendes i prestació de serveis a distància.

- Com s'han de facturar Ies vendes i/o Ia prestació de serveis onIine?

- EIs IocaIitzadors de I'Agència Tributària de prestació de serveis i de vendes de productes

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal