Agenda

Compartir:
 • Facebook
 • Twiter
 • Whatsapp

Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners?

Adreçat a persones autònomes, petits negocis i pimes
Veure imatge de Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners? (nova finestra)
Data: de l'1 al 8 d'octubre
Hora: 10:00h
Data inici inscripció: 26/01/2024
Data fi inscripció: 30/09/2024
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Oficina de serveis a l'empresa
Punts d'inscripció/venda: Gornal Activa
Lloc: Gornal Activa(Gornal Activa)
C. Can Trias 20  (L'Hospitalet de Llobregat)Com arribar-hi

Continguts:

Sessió 1

 • EIaboració deI projecte empresariaI. EI PIa d'empresa i Ia viabiIitat deI projecte.
 • EIs Costos: CIassificació, criteris de càIcuI de costos i càIcuI deI nostre PVP (eI marge de benefici).
 • Què és i com es fa un pressupost d'empresa (s'entrega pIantiIIa de pressupost anuaI).
 • Nocions bàsiques de comptabiIitat: actius i passius, compte resuItats, baIanç, amortitzacions i tresoreria.

Sessió 2

 • TrebaIIem sobre eI nostre propi pressupost - eIs resuItats i Ies desviacions (Ies previsions i Ia reaIitat).
 • EIs nostres preus de venda definitius. EI nostre punt d'equiIibri.
 • Les obIigacions tributàries de Ia pime i de I'autònom.
 • Eines informàtiques de gestió empresariaI (ERP, CMR i gestors de projectes).
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal