CFGS Documentació i administració sanitàries

Tècnic/a superior en Documentació i administració sanitàries

2.000 hores · 2 cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Gestió de Pacients.
 • Terminologia Clínica i Patologia.
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments.
 • Arxiu i Documentació Sanitaris.
 • Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris.
 • Ofimàtica i Processament de la Informació.
 • Codificació Sanitària.
 • Atenció Psicosocial al Pacient/Usuari.
 • Validació i Explotació de Dades.
 • Gestió Administrativa Sanitària.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries.
 • Formació en Centres de Treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària.
 • Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques.
 • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
 • Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
 • Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
 • Responsable tècnic de gestió de processos administratiusclínics;
 • Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
 • Assistent /a  d'equips de recerca biomèdica
 • Secretari/ària de serveis sanitaris.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal