Direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (nivell 3) (SSCB0211)

Durada: 410 hores

Competència general

Planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament als mateixos, assumint la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d’organització, animació i dinamització de les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de temps lliure, activitats de temps lliure en serveis educatius dins i fora del marc escolar. Podran desenvolupar la seva competència en qualsevol organització que contempli la realització de programes de dinamització de lleure educatiu infantil i juvenil en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional s’apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Sectors productius

Es situa en el sector del lleure educatiu infantil i juvenil, desenvolupant-se en diferents centres o equipaments, com ara: centres cívics, centres infantils, centres culturals, clubs, centres de temps lliure i associacions / agrupacions de lleure educatiu, cases de joventut, colònies urbanes, ludoteques, albergs, terrenys d'acampada i campaments, cases de colònies, granges-escola, aules i escoles de natura, espais de lleure educatiu en entorns comercials, centres escolars, transports infantils i juvenils, associacions, camps de treball, intercanvis juvenils, entre d'altres.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Coordinador / a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Director / a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
  • Coordinador / a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Director / a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Coordinador / a d'activitats paracurriculars en el marc escolar.
  • Director / a d'activitats paracurriculars en el marc escolar

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal