Mediació Comunitària (nivell 3) [SSCG0209]  

Durada: 420 hores

Competència general

Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en la programació i organització, i implementació d’activitats de prevenció i d'atenció a col·lectius, grups i individus per a la gestió alternativa de conflictes, prevenint la seva aparició, així com, una vegada que aquests .Existeixen, consensuant acords satisfactoris per a les parts implicades a través d'un procés de mediació.
Desenvolupa la seva tasca en el sector de serveis d'atenció al ciutadà, en institucions
d'àmbit públic i privat, amb o sense ànim de lucre, principalment de caràcter local
o autonòmic.

Sectors productius

Àmbit públic i privat, serveis subvencionats / concertats en diferents centres,
equipaments o serveis que atenguin a persones col·lectius, o institucions on
es produeixin situacions susceptibles de generar conflicte.

Podran exercir les funcions en els següents centres i equipaments:

  • Serveis de mediació de les administracions locals o autonòmiques.
  • Serveis de mediació d'entitats lucratives i no lucratives..
  • Serveis de mediació d'associacions i fundacions..

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Mediador/a intercultural
  • Mediador/a veïnal i comunitari

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal