CFGS Condicionament Físic

Tècnic/ca superior en Condicionament Físic

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents.
- Habilitats Socials.
- Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent.
- Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical.
- Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical.
- Condicionament Físic a l'Aigua.
- Tècniques d'Hidrocinèsia. 
- Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès .
- Projecte de Condicionament Físic.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Entrenador/a:  de condicionament físic en sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius, en instal·lacions aquàtiques.
- Condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
- Entrenador/a personal.
- Instructor/a: de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
- Promotor/a d'activitats de condicionament físic.
- Animador/a d'activitats de condicionament físic.
- Coordinador/a d'activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
- Monitor/a d'aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins.
- Instructor/a  d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal