CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

Títol de tècnic

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

- tècniques d’equitació.

- guia Eqüestre.

- atenció a grups.

- organització d’itineraris.

- guia de muntanya baixa i mitjana.

- guia de Bicicleta.

- tècniques de temps de lleure.

- tècniques de natació.

- socorrisme en el medi natural.

- guia en el medi natural aquàtic.

- maniobres amb cordes

- formació i orientació laboral

- empresa i iniciativa emprenedora.

- anglès tècnic.

- síntesi.

- formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- dissenyador o dissenyadora d’itineraris en el medi natural.

- dissenyador o dissenyadora i organitzador o organitzadora d’activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural.

- encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments.

- guia en diferents tipus d’activitats i d’itineraris.

- monitor o monitora de temps lliure educatiu infanti i juvenil.

- socorrista

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal