CFGS Química i salut ambiental

Tècnic/a superior en Química i Salut ambiental

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Sistemes de gestió ambiental.
- Educació per a la salut i el mediambient,
- Control d’aigües.
- Control de residus.
- Salut i riscos del medi construït.
- Control i seguretat alimentària.
- Contaminació ambiental atmosfèrica.
- Control d’organismes nocius.
- Unitat de salut ambiental.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Projecte de Química i salut ambiental.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic/a en gestió ambiental.
- Coordinador/a de sistemes de gestió ambiental.
- Programador/a d’activitats ambientals.
- Documentalista ambiental.
- Tècnic/a de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus ...)
- Tècnic/a de control de contaminació atmosfèrica.
- Tècnic/a de control de contaminació acústica.
- Tècnic/a de control d’organismes nocius.
- Tècnic/a en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat.
- Comercial de productes biocides i fitosanitaris.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal