Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 2) [SSCB0209]  

Durada: 310 hores

Competència general

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d’ organització, animació i dinamització de les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de temps lliure, activitats de temps lliure en serveis educatius dins i fora del marc escolar.

Podran desenvolupar la seva competència en qualsevol organització que contempli la realització de programes de dinamització de lleure educatiu infantil i juvenil amb suport i direcció de nivell superior i en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Sectors productius

Es situa en el sector del lleure educatiu infantil i juvenil, desenvolupant-se en diferents centres o equipaments, com ara: centres cívics, centres infantils, centres culturals, clubs, centres de temps lliure i associacions / agrupacions de temps lliure educatiu, cases de joventut , colònies urbanes, ludoteques, albergs, terrenys d'acampada i campaments, cases de colònies, granges-escola, aules i escoles de natura, espais de lleure educatiu en entorns comercials, centres escolars, transports infantils i juvenils, associacions, camps de treball , intercanvis juvenils, entre d'altres.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Monitors d'educació i temps lliure.
  • Monitor / a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Monitor / a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges -escoles, d'aules i escoles de natura.
  • Monitor / a d'activitats en el marc escolar.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal