Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptors i aparells de gas (nivell 2) [ENAS0110]

Durada: 540 hores

Competència general

Realitzar el muntatge, modificació, ampliació, adequació, inspecció, posada en servei, manteniment, reparació i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, amb la qualitat prevista i en condicions de seguretat per a les persones, instal·lacions i mediambient.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi o aliè, en empreses de qualsevol mida, fonamentalment privades, dedicades al subministrament i distribució de gas, així com al muntatge, explotació i manteniment d’instal·lacions i aparells de gas, depenent funcionalment, en el seu cas, d’un superior i pudent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració competent, responent  la qualificació als requisits establerts en la legislació vigent per  l’obtenció del carnet professional d’instal·lador de gas de categoria B.

Sectors productius

Se ubica en el sector energètic, subsector de subministra d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, en les activitats econòmiques de producció de gas i distribució de combustibles gasosos, i fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Instal·lador/a de gas.
  • Inspector/a de instal·lacions receptores de gas.
  • Agent de posada en marxa i adequació d’aparells a gas.
  • Tècnic/a de manteniment d’instal·lacions i aparells a gas

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal