Muntatge i reparació de sistemes informàtics (Nivell 2) (IFCT0309)

Durada: 510 hores

Competència general

Muntar, reparar i ampliar equips i components que formen un sistema microinformàtic, verificar l'absència d'interferències entre aquests i assegurar-se que funcionin; així mateix, reaccionar davant de les avaries de maquinari i programari detectades i aplicar procediments correctius.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte aliè, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposen d'equips informàtics per gestionar-se i en empreses o departaments d'informàtica.

Sectors productius

Se situa sobretot en el sector de serveis, i principalment en els següents tipus d'empreses: empreses dedicades a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips i serveis microinformàtics, empreses que presten serveis d'assistència tècnica microinformàtica, xarxes de telecentres, en les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

  • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
  • Instal·lador/a d'equips microinformàtics.
  • Reparador/a d'equips microinformàtics.
  • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal