Inserció laboral de persones amb discapacitat (nivell 3) [SSCG0109]  

Competència general

Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col•laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.

Àmbit professional

Desenvolupa l'activitat professional en l'àmbit públic i privat, en l'àrea de serveis socials o comunitaris i d'ocupació adreçats a persones amb discapacitat, en organismes i institucions de l'àmbit públic; en organitzacions sense ànim de lucre i en empreses privades, fonamentalment de caràcter local o autonòmic; en regidories d'ocupació, serveis socials, benestar social o educació; en agències de desenvolupament local i comarcal; en instituts i fundacions encarregats de la gestió de serveis socials que tinguin com a objecte el desenvolupament de programes d'intervenció social, inserció ocupacional o sociolaboral i d'igualtat d'oportunitats. S'integra en equips interdisciplinaris d'atenció social, al costat de professionals de nivell superior.

Sectors productius

Se situa en el sector de serveis, subsector de serveis a la comunitat, en diferents centres o equipaments que prestin serveis d'inserció laboral i atenció personal, desenvolupant funcions d'acompanyament per accedir a l'ocupació, de suport per mantenir el lloc de treball i de seguiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Preparador/a laboral.
• Tutor/a d'ocupació amb suport.
• Tècnic/a d'acompanyament laboral.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal