CFGS Màrqueting i publicitat

Tècnic o tècnica superior en màrqueting i publicitat 

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Atenció al client, consumidor i usuari. Disseny i elaboració de material de comunicación. Gestió econòmica i financera de l'empresa. Investigació comercial. Treball de camp en la investigació comercial. Llançament de productes i serveis. Màrqueting digital. Mitjans i suports de comunicación. Polítiques de màrqueting. Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting. Anglès. Formació i orientació laboral. Projecte de màrqueting i publicitat. Formació en centres de treball. 

SORTIDES PROFESSIONALS

Assistent o assistenta del cap de producte; tècnic o tècnica de màrqueting; tècnic o tècnica en publicitat; tècnic o tècnica en relacions públiques; organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació; auxiliar de mitjans en empreses de publicitat; controlador o controladora d’emissió en mitjans de comunicació; tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública; tècnic o tècnica en treballs de camp; inspector o inspectora d'enquestadors; agent d'enquestes i censos; codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats; responsable de promocions punt de venda; especialista en implantació d'espais comercials.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal