Seguretat informàtica (Nivell 3) (IFCT0109)

Durada: 500 hores

Competència general

Garantir la seguretat dels accessos i els usos de la informació registrada en equips informàtics, així com la del sistema, protegint-se alhora dels possibles atacs, identificant vulnerabilitats i aplicant sistemes de xifratge a les comunicacions que es realitzin cap a l'exterior i a dins de l'organització.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica d'empreses públiques o privades que utilitzen equipament informàtic, exercint tasques d'auditoria i de configuració, així com temes relacionats amb la seguretat informàtica, tant per compte aliè com per compte propi.

Sectors productius

Està present en múltiples sectors productius, especialment en el sector serveis, tot i que es percep una marcada característica de transectorialitat. També està present en els següents tipus d'empreses:

  • Empreses de qualsevol sector i mida que utilitzen equipament informàtic en els seus processos de gestió.
  • Empreses que presten serveis d'assistència tècnica informàtica.
  • Empreses d'externalització (outsourcing) de serveis.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

  • Programador/a d'aplicacions informàtiques.
  • Tècnic/a en informàtica de gestió.
  • Tècnic/a en seguretat informàtica. Tècnic/a en auditoria informàtica.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal