Programació de sistemes informàtics (Nivell 3) (IFCT0609)

Durada: 590 hores

Competència general

Desenvolupar components de programari a partir d'unes especificacions concretes, proporcionant funcions d'administració i supervisió del sistema operatiu, per a la gestió dels recursos d'un sistema informàtic i la interacció amb altres sistemes mitjançant tecnologies de desenvolupament orientades a objectes i a components.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'equips informàtics per gestionar-se, en l'àrea de sistemes o de desenvolupament del departament d'informàtica.

Sectors productius

Se situa sobretot en el sector serveis, principalment en els següents tipus d'empreses: empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques; o grans organitzacions, com a integrant de l'equip de programació i manteniment de sistemes informàtics.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

  • Analista de sistemes, nivell superior.
  • Analista programador/a, nivell mitjà.
  • Analista d'aplicacions, nivell mitjà.
  • Programador/a d'aplicacions informàtiques.
  • Programador/a de sistemes. Programador/a de components.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal