PFI Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en Edificis

(1000 hores - 1 curs acadèmic)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Mòduls de formació professional (entre 615  i 665 hores)

 • Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
 • Instal·lacions de Telecomunicacions
 • Operacions de Muntatge d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió i Domòtiques en Edificis
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

 • Operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió,
 • Ajudant de muntador d'antenes receptores/televisió satèl·lits,
 • Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics
 • Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació,
 • Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques,
 • Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica,
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics,
 • Operador o operadora d'encadellat d'equips elèctrics i electrònics,
 • Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics,
 • Provador-ajustador o provadora-ajustadora de plaques i equips elèctrics i electrònics,
 • Muntador o muntadora de components en plaques de circuit imprès,
 • Ajudant de muntador reparador d'equips electrònics,
 • Ajudant de programador de domòtica.

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal