CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Tècnic/a superior en promoció de la igualitat de gènere

2000 h · 2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Metodologia de la Intervenció Social.
 • Informació i Comunicació amb Perspectiva de Gènere.
 • Ambits d'Intervenció per a la Promoció d'Igualtat.
 • Intervenció Socioeducativa per a la Igualtat.
 • Prevenció de la Violència de Gènere.
 • Promoció de l'Ocupació Femenina.
 • Desenvolupament Comunitari.
 • Participació Social de les Dones.
 • Habilitats Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de Promoció d'Igualtat de Gènere.
 • Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Promotor/a d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes;
 • Promotor/a per a la igualtat efectiva de dones i homes,
 • Tècnic/a de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal