CFAS Gràfica audiovisual

Tècnic/a superior en gràfica audiovisual.

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Fonaments de la representació i l’expressió visual.
- Fotografia.
- Guio i estructura narrativa.
- Historia de la imatge audiovisual i multimedia.
- Llenguatge i tecnología audiovisual.
- Mitjans informàtics.
- Projecte integrat.
- Projecte de gràfica audiovisual.
- Recursos gràfics i tipogràfics.
- Tècniques 3D.
- Teoria de la imatge.
- Formació i orientació laboral.
- Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual.
- Realització de producción i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimedia, videojocs, telefon mobil, i altres suports.
- Disseny i composició d’escenaris reals i virtuals i iluminació de l’escena.
- Análisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents.
- Colaboració en l’organització i la supervisió de la producción.
 

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal