Docència de la formació per a l'ocupació (nivell 3) [SSCE0110]

Durada: 380 hores

Competència general

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació
professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.
 
Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l'ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació de desocupació, així com per a col·lectius especials. El seu acompliment professional el du a terme en empreses, organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, que imparteixin formació, per compte propi o aliè.
 
Sectors productius
 
S'ubica a tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l'ocupació, ja sigui en la formació ofertada pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l'ocupació, i altres accions d'acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Formador/a de formació no reglada
  • Formador/a de formació ocupacional no reglada
  • Formador/a de formadors/es
  • Formador/a ocupacional
  • Formador/a per a l'ocupació
  • Tutor/a de formació on line

 

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal