CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Títol de tècnic/a superior en realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

QUE  ESTUDIARAS?

- Planificació de la realització en cinema i vídeo.
- Processos de realització en cinema i vídeo.
- Planificació de la realització en  televisió.
- Processos de realització en televisió.
- Planificació del muntatge i la postproducció d’audiovisuals.
- Realització del muntatge i la postproducció d’audiovisuals.
- Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments.
- Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments.
- Mitjans tècnics audiovisuals i escènics.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.
- Formaicó en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Ajudant de direcció en cinema.
- Ajudant de realització de vídeo i de televisió
- Responsable d’àrea d’audiovisuals (en empreses alienes a l’activitat).
- Muntador/a de cinema.
- Editor/a muntador/a de vídeo.
- Cap de regidoria.
- Regidor/a d’espectacles en viu.
- Regidor/a d’esdeveniments.
- Regidor/a d’escena.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal