Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua (nivell 2) [ENAT0108]

Durada. 450 hores

Competència general

Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com d’altri, en l'àrea o departament de producció de petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, l'explotació i el manteniment de xarxes de distribució d'aigua i sanejament.

Sectors productius

Aquesta qualificació s'ubica en el sector energètic, subsector de captació, depuració i distribució d'aigua, en les activitats productives en què es duen a terme el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions de captació, distribució d'aigua i sanejament.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Operador/a de manteniment en plantes de captació d'aigua
- Operador/a de planta de tractament i depuració d'aigua en general
- Operador/a de sistemes de distribució d'aigua
- Operador/a de planta de captació d'aigua, en general
- Operador/a de planta de tractament d’aigües residuals
- Mantenidor/a de xarxes d'aigua.
- Mantenidor/a de xarxes de sanejament.
- Muntador/a de xarxes d’abastament i distribució d'aigua.
- Muntador/a de xarxes i instal·lacions de sanejament.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal