Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2) [IMAQ0108]

Durada : 540 hores

Competència general :

Realitzar el muntatge i instal·lació en planta de maquinària i equip industrial i el seu manteniment i reparació, en condicions de qualitat i seguretat.

Àmbit professional:

Aquest tècnic s'integrarà en els serveis de manteniment de maquinària i equip industrial dels diversos sectors i, al sector de la fabricació de béns d'equip, en els processos de muntatge estacionari mecànic de la maquinària, en els processos d'acoblament i instal·lació en planta de la mateixa i en els serveis postvenda, realitzant assistència tècnica al client, sempre depenent orgànicament d'un comandament intermedi. Així mateix podrà integrar-se com a mantenidor de línies de producció automatitzades, responsabilitzant-se del manteniment de les mateixes.

Sectors productives

Ja que les activitats de manteniment i reparació es desenvolupen a la pràctica totalitat dels sectors i no és possible relacionar exhaustivament tots ells, citem alguns dels subsectors on aquest tècnic pot exercir el seu treball:

· Indústries extractives.
· Indústria química.
· Aigua i energia.
· Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics.
· Indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic.
· Construcció i muntatge de vehicles automòbils.
· Indústria tèxtil. Edició i arts gràfiques.
· Productes alimentosos i begudes.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

· Mecànic/a de manteniment
· Muntador/a industrial
· Mantenidor/a de línia automatitzada

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal