CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web

(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió informàtica.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web d'entorn client.
 • Desenvolupament web d'entorn servidor.
 • Desplegament d'aplicacions web.
 • Disseny d'interfaces web.
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Programador/a web.
 • Programador/a multimèdia.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web.

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal