Operacions auxiliars de paleta d’obra de fabrica i de cobertes (Nivell 1) (EOCB0208)

Durada: 320 hores

Competència general

Aixecar murs i particions de maó i bloc per a revestir, construir i col·locar elements del suport de cobertura en obre de cobertes , i realitzar tasques auxiliars en talls d’obra, seguint  les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva  activitat en el àrea de producció, com a treballador assalariat en petites, mitjanes i grans empreses privades. No disposa de regulació professional.

Sectors productius

Sector de la construcció, principalment en edificació de nova planta i rehabilitació

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Col·locador/a  de prefabricats lleugers (construcció).
  • Peó de la construcció d’edificis.
  • Operari/ària de paleta.
  • Operari/ària de de Cobertes.
  • Ajudant de paleta.
  • Paleta  d’envans.
  • Col·locador de bloc prefabricat.
  • Peó especialitzat.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal