CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Muntatge i manteniment d’equips.
- Sistemes operatius monolloc.
- Aplicacions ofimàtiques.
- Sistemes operatius en xarxa.
- Xarxes locals.
- Seguretat informàtica.
- Serveis en xarxa.
- Aplicacions web.
- Anglès tècnic.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Síntesi.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al mon laboral como:

Tècnic/a instal·lador i reparador d’equips informàtics.
Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics.
Tècnic/a en manteniment de serveis d’internet.
Tècnic/a de suport informàtic.
Tècnic/a de xarxes de dades.
Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials.
Comercial de microinformàtica.
Operador/a de teleassistència.
Operador/a de sistemes.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal