Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web (Nivell 3) [IFCD0210)]

Durada : 590 hores

Competència general

Desenvolupar documents i components de programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació dels mateixos.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposen d'infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet, en l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica exercint el seu treball tant per compte propi com per compte d'altri

Sectors productives

És present sobretot al sector serveis. no obstant això es troba a tots els sectors productius ja que l'activitat compta com objectiu el distribuir informació tant de forma interna com a externa a l'organització en la qual s'està desenvolupant l'activitat. A més es troba en els següents tipus d'empreses: Empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web. Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet. Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió

Ocupacions i llocs de treball relacionats: 

  •  Programador/a d'aplicacions informàtiques
  • Tècnic/a de la web
  • Programador/a web.
  • Programador/a multimèdia

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal