PPP Fabricació i Muntatge (Programa de Promoció Professional) 

Tècnic Professional bàsic en Fabricació i Muntatge 

2.000 hores · 2 curs acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

1er curs
· Operacions bàsiques de fabricació.
· Soldadura i tancaments metàl·lics.
· Fusteria d'alumini i PVC.
· Ciències aplicades I.
· Comunicació i societat I.
· Formació i orientació laboral I.
· Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

2on curs
· Xarxes d'evacuació.
· Llanterneria i calefacció bàsica.
· Muntatge d'equips de climatització.
· Ciències aplicades II.
· Comunicació i societat II.
· Formació i orientació laboral II.
· Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Peons d'indústries manufactureres.
  • Auxiliars de processos automatitzats.
  • Lampista.
  • Muntador/a d'equips de calefacció.
  • Mantenidor/a d'equips de calefacció.
  • Muntador/a d'equips de climatització.
  • Mantenidor/a d'equips de climatització.
  • Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal