CFAM Assistència al producte gràfic imprès, perfil professional assistent de fotografia

Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès.

(1.600 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Taller de representació.
- Fonaments de dissenys gràfic.
- Història del disseny gràfic.
- Mitjans informàtics.
- Tipografia.
- Projectes.
- Autoedició.
- Producció i impressió
- Iniciació a la tècnica fotogràfica.
- Equipaments fotogràfics.
- Taller analògic i digital.
- Angles tècnic.
- Formació i orientació laboral.
- Obra final.
- Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic/a auxiliar de fotògraf.
- Tècnic/a assistent de plató i laboratori.
- Tècnic/a de manteniment de plató i laboratori.
- Tècnic/a en maquetació i edició.
- Emmagatzemament i arxiu d’imatges.
- Manipulació i manteniment de càmeres fotogràfiques.
- Responsable del manteniment, custòdia i transport del material fotogràfi.
- Tractament informàtic, composició i preparació d’imatges per a la impressió.
- Interpretació d’esbossos, esquemes d’il·luminació i realització de fotografies.
- Obtencíó, correcció i realització del tractament i composició d’imatges per a productes gràfics diversos.
- Gestió de localitzacions, autoritzacions i permisos tècnics.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal