Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (Nivell 2) [TMVG0409]

Durada : 520 hores

Competència general

Realitzar operacions de manteniment al motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils, vehicles industrials, motocicletes, maquinària agrícola, maquinària de construcció i obres públiques i material rodant ferroviari, aplicant les tècniques i procediments establerts pel fabricant,  aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Àmbit professional

Exerceix la seva activitat en l'àrea d'electromecànica de grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i manteniment de vehicles, desenvolupant processos d'execució.

Sectors productius

 • Manteniment i instal·lació de motor i els seus sistemes auxiliars d'automòbils, vehicles industrials, motocicletes, maquinària agrícola i d'obres públiques i material rodant ferroviari.
 • Altres sectors productius on es realitzin treballs de manteniment electromecànic de motors tèrmics.
 • Empreses fabricants de vehicles i components.
 • Empreses dedicades a la Inspecció Tècnica de Vehicles
 • Laboratoris d'assaigs de conjunts i subconjunts de vehicles.
 • Empreses dedicades a la fabricació d'equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

 • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils.
 • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en vehicles industrials.
 • Mecànic/a d'equips dièsel.
 • Operari d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en motocicletes.
 • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en maquinària agrícola i d'obres públiques.
 • Mecànic/a de motor i els seus sistemes auxiliars en material rodant ferroviari.
 • Mecànic/a ajustador/a de camions i autobusos en general.
 • Mecànic/a-ajustador/a de motors de gasolina en vehicles.
 • Mecànic/a-ajustador/a de motors dièsel (vehicles).
 • Mecànic/a-ajustador/a de motors i equips d'injecció (dièsel i gasolina).
 • Xapista reparador/a de motocicletes i material ferroviari
 • Mecànic/a justador/a de l'automòbil, en general (turismes i furgonetes).

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal