Organització i projectes d’instal·lacions solars tèrmiques (nivell 3) [ENAE0308]

Durada. 630 hores

Competència general

Promocionar instal·lacions, desenvolupar projectes i gestionar el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques, controlar els resultats obtinguts, aplicar les tècniques i els procediments requerits en cada cas, optimitzar els recursos humans i els mitjans disponibles, amb la qualitat exigida, i complir la reglamentació vigent i en condicions de seguretat.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos

Sectors productius

S'ubica en el sector energètic, subsector de producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta, en les activitats productives en què es realitzen el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Promotor/a d'instal·lacions solars.
  • Projectista d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal