CFGM Mecanització

Tècnic/ca en mecanització (2.000 hores - dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Processos de mecanització
- Mecanització per control numèric.
- Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat per processos especials.
- Fabricació per arrencament de ferritja.
- Sistemes automatitzats
- Metrologia i assajos.
- Interpretació gràfica.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Síntesi.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Operari/rària ajustador/ra de màquines i eines
- Polidor/ra de metalls i afilador/ra d’eines
- Operador/a de màquines per treballar metalls; de maquines eina o de robots industrials.
- Torner/a, fresador/a i mandrinador/ra.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal