CFGS Sistemes electrotècnics i automatizats

Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
(2000 h. 2 cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Tècniques i processos en instal · lacions elèctriques. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques. Configuració d'instal · lacions elèctriques. Configuració d'instal · lacions elèctriques. Configuració d'instal · lacions domòtiques i automàtiques. Documentació tècnica en instal · lacions elèctriques. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació. Gestió del muntatge i del manteniment d'instal · lacions elèctriques. Processos en instal · lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions. Sistemes i circuits elèctrics. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Projecte de sistemes electrònics i automatitzats. Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

Projectista d’instal·lacions d’energia solar. Operari/ària de sistemes de distribució i sanejament d’aigua. Tècnic/a d’instal·lació i manteniment d’energia solar. Tècnic/a d’instal·lacions domòtiques. Electroinstrumentista central termosolar. Projectista o instal·lador/a de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica i centres de transformació, instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a habitatges i edificis i instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica) per a habitatges i edificis. Tècnic/a en supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal