Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius (nivell 3) [SSCE0112]

Durada. 550 hores

Competència general

Acompanyar l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d’autonomia personal e higiene i d’ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l’equip interdisciplinari del centre educatiu, per a  satisfer les necessitats bàsiques de higiene, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en centres educatius, en l’àmbit públic, privat i concertat com: centres ordinaris d’educació infantil (cero a sis anys) i educació primària, centres d’educació especial, instituts d’educació secundaria (IES), instituts de formació professional i centres amb programes d’inserció professional. En el desenvolupament  de l’ activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Sectors productius

S’ubica en el sector educatiu, en l’educació formal de l’alumnat amb  necessitats educatives especials (ACNEE)

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Auxiliar Tècnic/a Educatiu/va.
  • Ajudant Tècnic/a Educatiu/va.
  • Especialista de Suport Educatiu.
  • Educador/a de Educació Especial.
  • Integrador/a social.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal