Gestió de màrqueting i comunicació (nivell 3) [COMM0112]

Durada: 810 hores

Competència general

Assistir en la definició, organització, difusió i supervisió d’accions promocionals  i  esdeveniments, de plans de màrqueting i comunicació, i realitzar activitats auxiliars de organització i seguiments al pla de mitjans, per a llançar i prolongar l’existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge de l’organització, i utilitzant, en caso necessari, la llengua anglesa.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi o aliè,  en els departaments de màrqueting, comunicació i gabinets de premsa i comunicació de qualsevol empresa u organització, i en empreses de comunicació, agencies de publicitat i esdeveniments de l’àmbit públic i privat. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Sectors productius

En el sector de serveis a empreses, però amb un marcat caràcter transectorial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Tècnic/a en publicitat y/o relacions públiques.
  • Tècnic/a mitjà en publicitat y/o relaciones públiques.
  • Tècnic/a superior en publicitat i relacions públiques., en general.
  • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments.
  • Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
  • Assistents/tes del cap de producte.
  • Tècnic/a en Màrqueting.
  • Auxiliars de mitjans en empreses de publicitat.
  • Controladors/es d’emissió en mitjans de comunicació.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal