Gestió administrativa i financera del comerç internacional (nivell 3) [COMT0210]

Durada: 660 hores

Competència general

Dur a terme la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Ambit professional

Desenvoluparà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea d'administració del comerç internacional

Sectors productius

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

– Indústria, comerç, agricultura i serveis: departament de comerç internacional.
– Entitats financeres i assegurances: departament d'exterior.
– Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d'assessorament comercial, jurídic, etc.
– Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Tècnics/iques en comerç exterior.
- Gestors/ores de duanes.
- Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals.
- Tècnic/a d'operacions exteriors (entitats financeres/assegurances).
- Tècnic/a en administració del comerç internacional.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal