CFGS Administració i finances, perfil professional gestor assegurances

Tècnic/ca superior en administració i finances, perfil professional gestor assegurances.

2.000 hores · dos cursos acadèmics.

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

· Comunicació i atenció al client.
· Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
· Procés Integral de l’activitat comercial.
· Recursos humans i responsabilitatsSocial corporativa.
· Ofimàtica i procés de la información.
· Anglès.
· Gestió de recursos humans.
· Gestió financera.
· Comptabilitat i fiscalitat.
· Gestió logística i comercial.
· Simulació empresarial.
· Formació i orientació laboral.
· Projecte d’administració i finances.
· Tècnica d’assegurances.
· Gestió d’assegurances.
· Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

· Assistent/a del cap de producte
· Tècnic/a de màrqueting
· Tècnic/a en publicitat
· Tècnic/a en relacions públiques
· Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
· Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
· Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
· Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
· Tècnic/a en treballs de camp
· Inspector/a d'enquestadors
· Agent d'enquestes i censos
· Codificador/a de dades per a investigacions de mercats
· Responsable de promocions punt de venda
· Especialista en implantació d'espais comercials
· Especialista en promoció i comercialització de recursos enoturístics

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal