Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]

Durada: 430 hores

Competència general

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
 
Àmbit professional
 
Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració.
 
Sectors productius
 
És present a tots els sectors productius, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transsectorialitat.
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Auxiliar d'arxiu

  • Auxiliar de serveis generals

  • Auxiliar d'informació

  • Auxiliar d'oficina

  • Classificador/a o repartidor/a de correspondència

  • Operador/a documental

  • Ordenança

  • Taquiller/a

  • Telefonista en serveis centrals d'informació

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal