Activitats de gestió administrativa (nivell 2) [ADGD0308] 

Durada: 880 hores

Competència general

Gestionar les informacions i comunicacions, internes i externes, relacionades amb els
responsables i òrgans de la direcció utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, mantenint l'arxiu propi de la secretaria de direcció, així com assistir a la direcció en el desenvolupament i execució de les activitats d'organització delegades per la mateixa, amb visió global i proactivitat, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Àmbit professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'administració, recursos humans, comptabilitat o financer, de qualsevol empresa, tant pública com privada, realitzant les funcions a instàncies d'un responsable superior que, depenent del grau de desenvolupament de la mateixa, pot ser una única persona o el responsable de cada un dels departaments -comercial, tresoreria, comptabilitat, Recursos Humans- o aquelles persones en les quals aquests deleguin. També podrà desenvolupar la seva activitat en assessories laborals, gestories i/o empreses consultores o de serveis, així com entitats del sector financer i d'assegurances.

Sectots productius

És present a tots els sectors productius, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transsectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va de departament financer
 • Administratiu/va del departament de recursos humans
 • Administratiu/va en arxiu d'oficines
 • Auxiliar administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu/va de cobraments i pagaments
 • Auxiliar administratiu/va de comptabilitat
 • Auxiliar administratiu/va de facturació
 • Auxiliar administratiu/va de les diferents Administracions Públiques
 • Auxiliar administratiu/va del departament de recursos humans
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda
 • Auxiliar d'oficina

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal