Promoció turística local i informació al visitant (nivell 3) (HOTI0108)

Durada: 690 hores

Competència general

Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals, gestionant serveis d'informació turística i participant en la creació, comercialització i gestió de productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat, fonamentalment, en ens públics o publico-privats la finalitat dels quals és la planificació i el desenvolupament turístics territorials. Exerceix les seves funcions com a personal de contacte amb els usuaris del servei o en llocs de gestió supervisats, depenent de la mida i complexitat de l'estructura en què s'integra o per a la qual treballi des de l'empresa privada.

Sectors productius

Sectors productius: Desenvolupa la seva activitat, fonamentalment, en centres de visitants, oficines municipals d'informació turística, oficines de congressos, patronats, consorcis o qualsevol altre ens públic, local o autonòmic. En el seu àmbit professional presta informació i assessorament, col·labora en activitats de planificació, creació de producte i promoció turístiques i gestiona unitats d'informació i distribució turístiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Agent de desenvolupament turístic local.
  • Tècnic/a d'informació turística.
  • Informador/a turístic/a.
  • Cap d'oficina d'informació turística.
  • Promotor/a turística.
  • Tècnic/a d'empresa de consultoria turística.
  • Coordinador/a de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal