Creació i gestió de microempreses (nivell 3) [ADGD0210] 

Durada: 520 hores

Competència general

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació e implementació d’estratègies de àrees de negocio, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmica-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels Productos i serveis, fent us de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental. Tots aixo assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compta propi, be com a treballador Autònom o formant part d’una societat, en petits negocis o microempreses, emprenent e implantant noves àrees de negocio en el desenvolupament de la seva activitat poden desenvolupar les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscos laborals. Tanmateix, pot desenvolupar el seu treball per compte aliena en gestories i assessories realitzant funcions de assessorament i gestió administrativa, financera i laboral de petits negocis o microempreses.

Sectors productius

Està present en tots els sectors destacant pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Telefonista-Recepcionista de Oficina.
- Microempresaris/ies.
- Professionals autònoms/es.
- Empresaris/ies individuals o societaris de microempreses.
- Gestores/as de microempreses.
- Gerents de microempresa.
- Administradores/as de microempreses.
- Directores/as de microempreses.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal