CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat 

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat 

(2000 hores · dos cursos acadèmic)

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Implantació de Sistemes Operatius,
 • Gestió de Bases de Dades.
 • Programació Bàsica.
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació.
 • Fonaments de Maquinari.
 • Administració de Sistemes Operatius.
 • Planificació i Administració de Xarxes.
 • Serveis de Xarxa i Internet.
 • Implantació d’Aplicacions Web.
 • Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades.
 • Seguretat i Alta Disponibilitat.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Ciberseguretat i Hacking Ètic.
 • Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic/a en serveis d’Internet.
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Tècnic/a en teleassistència.
 • Tècnic/a en administració de bases de dades.
 • Tècnic/a en xarxes.
 • Supervisor/a de sistemes.
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions.
 • Tècnic/a en entorns web. 

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal