1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

En projecte "Escuela Joven Europea"

Projecte Escuela Joven Europea (EJE)

Escuela Joven EuropeaVeure imatge de Projecte Escuela Joven Europea (EJE) (nova finestra)

EJE és un projecte educatiu que s’integra dins del Programa de Foment de Cultura Emprenedora, dissenyat per Valnalón, per al desenvolupament de les capacitats emprenedores en diferents etapes del sistema educatiu de secundària. Aquest projecte és una eina que potencia l’adquisició de les competències bàsiques, especialment la de l’autonomia i la iniciativa personal, i per tant, el desenvolupament de l’esperit emprenedor mitjançant la posada en pràctica d’un conjunt de coneixements, destreses i actituds.

Objectius

  • Proporcionar a l’alumnat els coneixements bàsics per a la creació i gestió d’una empresa a través d’una experiència real i pràctica, basada en l’aprenentatge cooperatiu.
  • Potenciar la capacitat emprenedora  a través del desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal de l’alumnat
  • Fomentar la cooperació entre alumnat i professorat de diferents centres educatius i propiciar el contacte amb entitats i empreses de l’àmbit local

En què consisteix EJE?

  • EJE proposa  l’alumnat crear i gestiona la seva pròpia mini-empresa dins l’aula, amb la forma jurídica de societat cooperativa.
  • La cooperativa estableix relacions comercials amb mini-empreses d’altres comunitats autònomes o països, amb l’objectiu d’importar i exportar productes entre sí.
  • Els productes són comercialitzats al mercat local per a posteriorment analitzar el resultat i repartir els beneficis obtinguts, a l’igual que qualsevol empresa real.

Els alumnes treballen al llarg del curs dins l’assignatura d’Emprenedoria de 3r o 4t  d’ESO i la metodologia que utilitza el projecte és la de l’aprenentatge cooperatiu i significatiu i el treball per projectes.

El projecte es tornarà a iniciar el pròxim curs escolar 2019-2020.

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal