Borsa de treball

Programes de Formació i Experiència Laboral

Programa "Treball i formació" línia DONA i l'acció COOR, convocatòria 2020

Servei d'Ocupació de Catalunya (S.O.C.)Veure imatge de Programa "Treball i formació" línia DONA i l'acció COOR, convocatòria 2020 (nova finestra)

Línia DONA: dones en situació d'atur

Un total de 15 dones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. 

Han participat dones que es trobaven en una de les situacions següents:

 1. Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.
 2. Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

Han tingut caràcter preferent les dones que es trobaven en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 d'aquesta Resolució, havien de complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball (13 de gener de 2021), i el requisit d'estar en situació de persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral:

 • No haver participat en la convocatòria anterior del Programa Treball i Formació 2019.
 • Estar inscrites en les Oficines de Treball de la Generalitat de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
 • No haver realitzat les següents accions formatives:
 • ADG Habilitats de comunicació 30
 • ADG Intel·ligència emocional 30

Brigada civisme 

Suport als serveis de manteniment i logística de la Guardia Urbana. 
S'han contractat un total de 4 persones (a 12 mesos) per portar a terme aquesta actuació. L’experiència laboral a desenvolupar serà la següent:

 • Acompanyar els agents per retirar els objectes subjectes a arbres, fanals, ...
 • Aprendre a detectar incidències, desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà.
 • Col·laborar i donar suport en els aspectes de manteniment i logística de la Guàrdia Urbana.
 • Col·laborar en l’ordenació i neteja dels espais de treball i del material al dipòsit de vehicles

Ordenança

Suport a la vigilància i consergeries dels edificis municipals d’ús públic. S'han contractat un total de 11 contractes laborals a 12 mesos:

 • Suport en la conservació, manteniment i vigilància del centre
 • Donar una major cobertura i amb garanties de qualitat al servei de consergeria del centre
 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents usuaris
 • Suport en l’atenció telefònica i personal al ciutadà

Programa "Treball i formació", en la seva convocatòria extraordinària per a l'exercici 2020 (SOC-treball i formació COVID-19).

Un total de 41 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. 

Treball i formació COVID-19/ Línia COVID

Aquest programa està dirigit a la ciutadania  inscrita com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs i estar en possessió de determinades titulacions acadèmiques . Les especialitat que s'han ofert són: 

 • Tècnic/a auxiliar Informador/a de Suport per a la convivència i l’espai públic - 10 contractes 
 • Tècnic/a auxiliar Suport administració sistemes informàtics- 1 contracte 
 • Tècnic/a auxiliar Suport a la comunitat-  10 contractes 

Treball i formació COVID-19/ Línia PANP-COVID

Aquest programa està dirigit a la ciutadania en risc de caure en situació d'atur de llarga durada( persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades DONO, com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació) , no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Les especialitat que s'han ofert són:

 • Tècnic/a auxiliar Informador/a Mercats i Comerç-  8 contractes
 • Tècnic/a auxiliar Informador/a OAC-  12 contractes 

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades no perceptores 2019

Un total de 74 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet en situació d’atur, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi (Línia PANP) i, preferentment, més grans de 45 anys.
 
Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, i és subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social i podrà ser elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %
 • PANP 6: 52 Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.
 • PANP 12: 22 Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa.
En ambdós casos, experiència laboral i formació els hi permetran als ciutadans i ciutadanes contractats millorar el seu perfil i competències professionals. Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:
 • Suport per a la millora i manteniment dels espais públics, jardins, mobiliari i façanes de la ciutat.
 • Suport i manteniment dels edificis municipals i d'instal·lacions a l'espai públic de L'Hospitalet.
 • Suport al manteniment d’Equipaments Educatius.
 • Suport  a les tasques administratives de l ‘Ajuntament.
 
 

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades 2019

Un total de 18 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a dones de l’Hospitalet en situació d’atur (Línea DONA).
Aquest programa és d’interès públic i caràcter social i és elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %
 • DONA 12: 18 Contractacions de  12 mesos a jornada completa i acció formativa. En aquest cas, experiència laboral i formació els hi permetran a aquestes ciutadanes contractades millorar el seu perfil i competències professionals.
Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:
 • Suport a la vigilància i consergeries dels edificis municipals d'ús públic.
 • Suport als serveis de manteniment i logística de la Guardia Urbana.

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones perceptores de renda garantida 2019 

Un total de 21 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet en situació d’atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC).

Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, i és subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social i podrá ser elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %.

Aquesta línea PRGC inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:

 • PRGC 6: 15 Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.
 • PRGC 12: 6 Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa

En ambdós casos, experiència laboral i formació els hi permetran als ciutadans i ciutadanes contractats millorar el seu perfil i competències professionals. Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:

 • Salut ambiental i protecció dels animals.
 • Suport per a la millora i manteniment dels espais públics, jardins, mobiliari i façanes de la ciutat.

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades 2019 

Un total de 3 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació.
Aquest programa està dirigit a personal tècnic de l’Hospitalet en situació d’atur (Línea COOR).

Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social.

COOR: 3 Contratacions de 12 mesos a jornada completa

En aquest cas, aquesta experiència laboral els hi permetran a aquests ciutadans i ciutadanes contractades millorar el seu perfil i competències professionals. Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:

 • Coordinació i Suport Tècnic.
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal