1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

Empresa

Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Punt d'Atenció a Emprenedors/es Veure imatge de Què és el Punt d’Atenció a Emprenedors/es (PAE) ? (nova finestra)

Els Punts d’Atenció a Emprenedors/es (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, mitjançant la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Què oferim en el punt PAE?

  • Serveis d’informació i assessorament a les persones emprenedores en la definició de les seves iniciatives empresarials durant els primers anys d’activitat de l’empresa.
  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE), i la formalització de l’alta censal d’Hisenda i de l’alta a la Seguretat Social com a autònom.

Quines formes jurídiques poden tramitar l’alta?

Treballador/a autònom/a (no societari).

Què fem a la visita al punt PAE?

Durant la visita al PAE realitzarem el Document Únic Electrònic (DUE), on la persona emprenedora farà tots els tràmits necessaris per a la constitució de la seva empresa. Això inclou la comunicació amb tots els organismes implicats (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.).

Avantatges de centrar els tràmits en un PAE?

  • Agilitza el procés de creació d’una empresa.
  • Redueix el nombre de desplaçaments a diferents organismes.

Què he de fer abans de la visita?

Omplir el següent formulari amb les dades que se sol·liciten per realitzar els tràmits de constitució de l’activitat.

Per a més informació contacteu amb:

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal