1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

Empresa

Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Els Punts d’Atenció a Emprenedors/es (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, mitjançant la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.


Què oferim en el punt PAE?

- Serveis d’informació i assessorament a les persones emprenedores en la definició de les seves iniciatives empresarials durant els primers anys d’activitat de l’empresa.

- Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE), i la formalització de l’alta censal d’Hisenda i de l’alta a la Seguretat Social com a autònom.


Quines formes jurídiques poden tramitar l’alta?

- Treballador/a autònom/a (no societari).


Què fem a la visita al punt PAE?

- Durant la visita al PAE realitzarem el Document Únic Electrònic (DUE), on la persona emprenedora farà tots els tràmits necessaris per a la constitució de la seva empresa. Això inclou la comunicació amb tots els organismes implicats (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.).


Avantatges de centrar els tràmits en un PAE?

- Agilitza el procés de creació d’una empresa.
- Redueix el nombre de desplaçaments a diferents organismes.


Què he de fer abans de la visita?

- Omplir el següent formulari amb les dades que se sol•liciten per realitzar els tràmits de constitució de l’activitat.

Per a més informació contacteu amb:
Oficina de Serveis a l’Empresa
93 402 60 23
oficinaserveiempresa@l-h.cat


Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal