1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Foment de la cultura emprenedora

Concurs L’H Joves Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials

ConcursVeure imatge de Concurs L’H Joves Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials (nova finestra)

Des de l’any 2005, l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social de  l’Ajuntament de L’Hospitalet, organitza conjuntament amb els centres educatius amb Cicles Formatius de Grau Superior de la ciutat, el Concurs de Projectes Empresarials LH Joves Emprenedors i emprenedores.

L'objectiu d’aquest concurs és fomentar la cultura emprenedora entre els i les joves de la ciutat. La iniciativa pretén oferir als participants una visió actual del seu entorn laboral i fer de l'autoocupació una alternativa per al seu futur professional.

Programa Cultura Emprenedora a l'Escola

Veure imatge de Programa Cultura Emprenedora a l'Escola (nova finestra)

Un projecte que fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'Educació Primària, i pel qual l'Ajuntament de L'Hospitalet aposta edició rere edició.

Durant el curs escolar, tots els alumnes d'una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Aquest procés comporta:

  • Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital social a aportar per cadascun dels socis...)
  • Elecció del producte
  • Disseny de la imatge corporativa
  • Difusió i comunicació
  • Producció i venda en un mercat local
  • Aportació de part dels beneficis a projectes d'interès social
  • Avaluació de la feina feta

El projecte es fa des del curs 2011 - 2012, moment en el que l'Ajuntament de L'Hospitalet s'hi va incorporar. 

Projecte EJE (Empresa Jove Europea)

EJE gigVeure imatge de Projecte EJE (Empresa Jove Europea) (nova finestra)

Empresa Jove Europea (EJE) és un projecte educatiu impulsat pel consistori que s’integra dins del Programa de foment de cultura emprenedora. El seu objectiu és desenvolupar les capacitats emprenedores dels alumnes de 3r i 4t d'ESO.

Aquest projecte és una eina que potencia l’adquisició de les competències bàsiques, especialment la de l’autonomia i la iniciativa personal, i per tant, el desenvolupament de l’esperit emprenedor mitjançant la posada en pràctica d’un conjunt de coneixements, destreses i actituds.

El projecte proposa a l’alumnat crear i gestionar la seva pròpia miniempresa dins l’aula, amb la forma jurídica de societat cooperativa. La cooperativa estableix relacions comercials amb miniempreses d’altres comunitats autònomes o països, amb l’objectiu d’importar i exportar productes entre si.

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal