1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Finançament Emprenedoria

Convenis amb entitats financeres

GA1Veure imatge de Convenis amb entitats financeres (nova finestra)

L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) té convenis amb entitats financeres que poden donar suport financer als emprenedors usuaris dels nostres serveis.

L’OSE posa els emprenedors que han passat pels seus canals en contacte amb les entitats financeres. Això els permet tenir la possibilitat, una vegada han acabat el procés de creació de l'empresa, d'accedir a les condicions preferencials de finançament que marquen els convenis.

En última instància, però, la concessió o no de finançament és sempre potestat de l’entitat financera, que aplica el seu criteri.

Contacte per a més informació:

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal