Formació

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Accions formatives per a joves sense el graduat de l'ESO

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Accions formatives per a joves entre 16 i 21 anys

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els cursos de PFI tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

L'objectiu dels programes de formació i inserció és adreçar-se als joves que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Els continguts formatius dels PFI s’estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòdul de formació general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne, per al desenvolupament d’itineraris de formació i capacitació professional que facilitin la inserció i promoció professional.

En finalitzar el programa, cada alumne rebrà una certificació on constarà el perfil professional corresponent al programa cursat, el grau d’aprofitament assolit per l’alumne i la relació d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional i condueixen a l’obtenció dels certificats de professionalitat que emet l’Administració laboral.

Aquest programa és gratuït. Acció cofinançada per la Diputació de Barcelona.

Especialitats formatives:

Data d'inici del programa: Desembre 2023

Data finalització del programa: Juliol de 2024

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal