1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Notícies

 • 06/06/2023

  12a EDICIÓ "ACCELERA EL CREIXEMENT"

  INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL DIA 12 DE JUNY
  Veure imatge de 12a EDICIÓ "ACCELERA EL CREIXEMENT" (nova finestra)

  Ja estan obertes les inscripcions, fins el dia 12 de juny, per a la 12a edició del programa "Accelera el creixement", amb el suport de la Diputació de Barcelona i PIMEC.

  Un programa d’acompanyament personalitzat a pimes durant 9 mesos, a càrrec d’experts en diferents àrees de gestió empresarial, on s’elaborarà un pla de creixement i es donarà suport a la seva execució. Valorat en 5.500€, però amb el suport de PIMEC i Diputació de Barcelona, l’empresa únicament paga 500€.

 • 29/03/2023

  Nova edició dels serveis gratuïts de consolidació de negocis i de coaching per a emprenedors

  L’objectiu dels serveis és potenciar les empreses de la ciutat i els projectes empresarials de la ciutadania
  Veure imatge de Nova edició dels serveis gratuïts de consolidació de negocis i de coaching per a emprenedors (nova finestra)

  L’Ajuntament de L’Hospitalet ha activat una nova edició de dos serveis gratuïts, el servei de coaching per a persones emprenedores i el servei de consolidació de negocis. Les sessions dels dos serveis tenen lloc a Gornal Activa.

 • 16/01/2023

  L’Hospitalet debat sobre el paper de la indústria al món local

  A l’acte, s’ha analitzat el nou Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025
  Veure imatge de L’Hospitalet debat sobre el paper de la indústria al món local (nova finestra)

  Aquest matí, ha tingut lloc la jornada “Parlem d’indústria al món local”, organitzada pel Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de L’Hospitalet a l’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. La jornada ha tingut com a objectiu reflexionar sobre el futur del sector de la indústria a la ciutat i analitzar el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), signat el setembre passat.

Agenda

 • Del dijous 11 de gener al dimarts 31 de desembre

  Nou Servei gratuït de Consolidació de Negocis

  Adreçat a persones autònomes, petits negocis i pimes
  Veure imatge de Nou Servei gratuït de Consolidació de Negocis (nova finestra)

  El programa de Consolidació Empresarial pretén potenciar i consolidar els projectes i les empreses del territori a través d'itineraris intensius que combinen formació i consultoria en temàtiques concretes i està dirigit a qualsevol empresa, pyme, negoci o activitat econòmica ubicada a la ciutat que ja hagi iniciat el seu camí professional i es trobi e les primeres etapes d'activitat empresarial.

 • Del dijous 11 de gener al dimarts 31 de desembre

  Nou Servei gratuït de Consolidació de Negocis

  Adreçat a persones autònomes, petits negocis i pimes
  Veure imatge de Nou Servei gratuït de Consolidació de Negocis (nova finestra)

  El programa de Consolidació Empresarial pretén potenciar i consolidar els projectes i les empreses del territori a través d'itineraris intensius que combinen formació i consultoria en temàtiques concretes i està dirigit a qualsevol empresa, pyme, negoci o activitat econòmica ubicada a la ciutat que ja hagi iniciat el seu camí professional i es trobi e les primeres etapes d'activitat empresarial.

 • Del dijous 11 de gener al dimarts 31 de desembre

  Nou Servei gratuït de Coaching per a persones emprenedores

  Adreçat a persones autònomes, petits negocis i pymes
  Veure imatge de Nou Servei gratuït de Coaching per a persones emprenedores (nova finestra)

  El programa de Coaching va dirigit a persones emprenedores, empresaris/àries individuals autònoms/es, pymes, professionals independents, socis/es de societats civils particulars, cooperatives o similars ubicats al municipi de L'Hospitalet de Llobregat.

 • Del dimecres 10 al dimecres 17 d'abril

  Aprèn tot el que necessites d'excel per portar el teu negoci

  Adreçat a persones autònomes, petits negocis i pimes
  Veure imatge de Aprèn tot el que necessites d'excel per portar el teu negoci (nova finestra)

  - Aprendre a crear un escandall amb les matèries primes i el seu cost de cara al negoci.
  - Inventariar tots els productes de l'empresa, definint avisos per falta d'estoc i creant resums amb taules dinàmiques.
  - Crear els diferents formularis per fer el cicle que va del pressupost a la factura final.
  - Aprofitar les dades introduïdes per crear la resta de formularis: pressupost, comanda, albarà i factura.
  - Portar la comptabilitat bàsica del negoci.

 • Dilluns, 29 d'abril

  Vull ser persona autònoma: què puc fer amb el certificat digital?

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Vull ser persona autònoma: què puc fer amb el certificat digital? (nova finestra)

  L'objectiu d'aquesta sessió consisteix a expIicar Ies utiIitats que té eI certificat digitaI de Ia GeneraIitat de CataIunya idCAT en I'àmbit deI trebaII autònom per dotar a Ies noves persones autònomes d'una major autonomia i eficàcia en Ies seves tramitacions tant amb entitats púbIiques com amb entitats privades.

 • Del dimarts 30 d'abril al dijous 2 de maig

  Instagram per a negocis

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Instagram per a negocis (nova finestra)

  Conèixer el funcionament d'instagram, tant la part tècnica com la part comunicativa i posar-ho en pràctica als negocis. Aprendre a realitzar un pla estratègic de contingut i tenir èxit a les dues xarxes socials.

 • Del dimarts 7 al dijous 9 de maig

  Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online (nova finestra)

  Aquesta sessió pretén acIarir eIs aspectes IegaIs i fiscaIs que s'han de tenir en compte per començar Ia venda i/o Ia prestació de serveis en Iínia.

 • Dimecres, 8 de maig

  Pla econòmic i financer II

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Pla econòmic i financer II (nova finestra)

  Donar eines per poder fer i interpretar el teu pla econòmic i financer

 • Del dimarts 14 al dijous 16 de maig

  Tik tok per a negocis

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Tik tok per a negocis (nova finestra)

  Conèixer el funcionament de Tik Tok, tant la part tècnica com la part comunicativa i posar-ho en pràctica als negocis. Aprendre a realitzar un pla estratègic de contingut i tenir èxit a les xarxes socials

 • Dijous, 23 de maig

  Negocis locals: com atraure clients de proximitat per internet

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Negocis locals: com atraure clients de proximitat per internet (nova finestra)

  L'objectiu d'aquesta sessió és dotar d'eines i coneixements a empreses, professionals autònoms, botigues i negocis locals per atraure els seus potencials clients de l'àrea geogràfica on presten els seus serveis a través d'Internet.

 • Dijous, 6 de juny

  WhatsApp Business per a negocis

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de WhatsApp Business per a negocis (nova finestra)

  Aprendre en profunditat el màrqueting en línia a través de WhatsApp i les novetats que aporta WhatsApp Business als negocis per comunicar-se de forma més efectiva amb els clients.
  Realitzar un pla estratègic de contingut i tenir èxit per aquestes dues xarxes socials.

 • Dimarts, 18 de juny

  La tercera edat, un nou mercat en expansió

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de La tercera edat, un nou mercat en expansió (nova finestra)

  - Oferir una visió gIobaI deI mercat de Ia tercera edat i donar eines per desenvoIupar idees de negoci que giren aI voItant de servei a persones grans i a crear reIacions humanes.
  - lntroduir eIs nous modeIs assistenciaIs centrats en Ia persona.

 • Dijous, 27 de juny

  Coneix la psicologia del comprador

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Coneix la psicologia del comprador (nova finestra)

  - Adquirir coneixements sobre la psicologia del comprador, millorar les habilitats de persuasió i convicció, identificar diferents tipus de compradors.
  - Comprendre les motivacions de compra de les persones.
  - Aplicar els coneixements en el context empresarial, comprendre les bases psicològiques de la venda.
  - Conèixer les fases de compra dels clients.

 • Dimecres, 3 de juliol

  Pla econòmic i financer III

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Pla econòmic i financer III (nova finestra)

  Donar eines per poder fer i interpretar el teu pla econòmic i financer

 • Dimarts, 9 de juliol

  Com aprofitar-te de la intel·ligència artificial per impulsar el teu negoci i augmentar el benefici

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Com aprofitar-te de la intel·ligència artificial per impulsar el teu negoci i augmentar el benefici (nova finestra)

  - Familiaritzar-se amb les possibilitats que dona la intel·ligència artificial en les finances empresarials per optimitzar, impulsar i fer augmentar el benefici del negoci.
  - Veure com utilitzar la intel·ligència artificial per la gestió comptable i anàlisis de dades, com també per l'automatització de tasques administratives i l’atenció al client.
  - Augmentar la productivitat i reduir els costos, sense oblidar-nos de la consideració ètica.

 • Dimecres, 25 de setembre

  Pla econòmic i financer IV

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Pla econòmic i financer IV (nova finestra)

  Donar eines per poder fer i interpretar el teu pla econòmic i financer

 • Divendres, 27 de setembre

  Com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora (nova finestra)

  - Dotar d'eines, coneixements i habilitats per saber comercialitzar amb èxit una idea, producte o servei.
  - Conèixer les fases de venda i tècniques per ser més proactius i fer més bons tancaments.

 • Del dimarts 1 al dimarts 8 d'octubre

  Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners?

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners? (nova finestra)

  - Aprendre a caIcuIar eIs nostres costos (fixes i variabIes).
  - Aprendre a caIcuIar eIs nostres preus de venda (tant de productes com de serveis).
  - Veure quins marges hem d'apIicar perquè Ia nostra activitat sigui rendibIe.
  - Confeccionar amb una pIantiIIa personaI eI nostre pressupost d'ingressos i despeses anuaIs, on s'incIou Ia tresoreria, eIs impostos i Ia facturació mínima mensuaI.
  - Conèixer quines són Ies obIigacions fiscaIs d'empresaris i autònoms, per tenir-Ies en compte dins eI nostre càIcuI de viabiIitat empresariaI.
  - Donar una pinzeIIada sobre eines digitaIs que ens ajudin a miIIorar Ia nostra gestió empresariaI.

 • Del dilluns 7 al dilluns 14 d'octubre

  Millorar la gestió per a reduir despeses

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Millorar la gestió per a reduir despeses (nova finestra)

  - Ensenyarem a fixar preus de venda competitius i viables suficients per cobrir tots els costos.
  - La persona empresària aprendrà a valorar i a reduir els costos de la seva estructura per incrementar el benefici.
  - Creació d'una plantilla d'anàlisi econòmica que informi en quins punts estratègics podem millorar.
  - Obtenir informació clau de la competència per ser millor que ells.
  - Aprendre a planificar les compres per reduir costos.
  - Conèixer els punts claus a negociar amb proveïdors per aconseguir la viabilitat de la nostra empresa.
  - Planificar tresoreria a un any i conèixer els instruments de finançament amb les millors condicions del mercat.

 • Del dimarts 15 al dijous 17 d'octubre

  Comunica't amb gràcia i eficàcia

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Comunica't amb gràcia i eficàcia (nova finestra)

  - Descobrir com podem comunicar-nos de forma eficaç i assertiva amb el nostre equip.
  - Abordar converses transformadores amb l'equip.
  - Aprendre a afrontar converses difícils.
  - Aprendre i practicar eines visuals que ajudin a pensar.

 • Del divendres 18 al dijous 24 d'octubre

  Les 12 úniques maneres de captar clients

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Les 12 úniques maneres de captar clients (nova finestra)

  - Conèixer tots els canals de venda que hi ha en l'actualitat.
  - Saber fer una bona estratègia comercial.
  - Conèixer les 12 úniques maneres de captar clients.
  - Saber fer la selecció adient dels canals i mesurar els resultats.

 • Dimarts, 29 d'octubre

  Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d'Hisenda

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d'Hisenda (nova finestra)

  Aquesta sessió pretén que les persones empresàries tinguin la informació actualitzada del que legalment poden o no deduir perquè corroborin si ells/elles o les seves gestories estan presentant correctament els seus impostos, i així evitar possibles sancions en cas d'una futura inspecció.

 • Dimarts, 5 de novembre

  Capacita't: Utilització simple i eficient de certificat digital, signatura electrònica i factura electrònica

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Capacita't: Utilització simple i eficient de certificat digital, signatura electrònica i factura electrònica (nova finestra)

  - Compartir conceptes bàsics sobre la utilització del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica, de manera pràctica.
  - Aconseguir que les persones participants vegin els avantatges d'emprar les tres eines, que entenguin què son, com funcionen i que puguin triar com implantar- les a les seves organitzacions.
  - Introduir els mecanismes per facilitar la implantació i ús de les tres eines, amb aplicacions gratuïtes, explicant-ne el funcionament i oferint consells pràctics.

 • Dijous, 14 de novembre

  Linkedin, deixa'ns analitzar el teu perfil i donar-te consells personalitzats per optimitzar la teva presència

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Linkedin, deixa'ns analitzar el teu perfil i donar-te consells personalitzats per optimitzar la teva presència (nova finestra)

  - Partint de I'anàIisi individuaIitzat deI teu perfiI, I'optimitzarem amb conseIIs personaIitzats per potenciar Ia teva presència en Ia que ja és Ia major xarxa de contactes digitaI que existeix.
  - Coneixerem interessants opcions, conseIIs i trucs per aI seu posterior ús estratègic.

 • Del dimarts 19 al dijous 21 de novembre

  Com iniciar un negoci que viu de les xarxes socials

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Com iniciar un negoci que viu de les xarxes socials (nova finestra)

  Donar eines a persones emprenedores que voIen començar un negoci que gira aI voItant de Ies xarxes sociaIs.

 • Del dimarts 26 al dijous 28 de novembre

  Posiciona el teu projecte als cercadors (SEO)

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Posiciona el teu projecte als cercadors (SEO) (nova finestra)

  - Aprendre a dur a terme un procés de recerca de paraules clau bàsic.
  - Comprendre els diferents conceptes relacionats amb el posicionament natural.
  - Identificar les diferents passes que cal seguir per a posicionar un projecte a Google.
  - Aprendre a fer una auditoria bàsica d'un lloc web per saber quins aspectes SEO cal vigilar a l'hora de crear el nostre lloc web.
  - Comprendre la importància del SEO on page i com aplicar-lo al nostre projecte.
  - Entendre la rellevància del SEO off page per al posicionament natural en Google.

 • Dimecres, 27 de novembre

  Pla econòmic i financer V

  ADREÇAT A PERSONES AUTÒNOMES, PETITS NEGOCIS I PIMES
  Veure imatge de Pla econòmic i financer V (nova finestra)

  Donar eines per poder fer i interpretar el teu pla econòmic i financer

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal