Projecte PECT

Els PECT són un instrument en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i l’estratègia RIS3CAT que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixen a la transformació econòmica del territori i tenen un fort component d’innovació. Responen a una estratègia territorial amb un consens ampli al territori.

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de L’Hospitalet

Logotip in’H

El PECT “L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut” té com a objectiu completar i potenciar Bellvitge com a referent internacional en la innovació en l’àmbit de la salut, incorporant-hi teixit empresarial i generant nova activitat industrial i innovadora

Objectius operatius:

  • Esdevenir referent internacional del sud d’Europa en la innovació en l’àmbit de la salut
  • Especialització de la nova indústria del municipi en el sector salut

Període d’actuació: Gener 2018 – Desembre 2020 (ampliat a desembre de 2022)
Pressupost del PECT:  1.882.215,45€

  • Entitat representant:  Ajuntament de L’Hospitalet
  • Entitats sòcies: IDIBELL i Fundació Josep Finestres
  • Entitats participants: Universitat de Barcelona i Institut Català d’Oncologia
  • Entitat col·laboradora: Hospital Universitari de Bellvitge

El PECT de L’Hospitalet està composat de 4 operacions:

Operació 1 Coordinació

Ajuntament de L’Hospitalet

Operació 2 Clúster Biomèdic

IDIBELL

Objectiu: Impuls i facilitació d’una recerca traslacional d’excel·lència científica contrastada, integrant innovació i transferència tecnològica en biomedicina. Potenciació de L’Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar nous reptes de la medicina personalitzada, fomentant sinergies entre els actors del territori.

Operació 3 Dinamització de l'ecosistema Salut L'H

Ajuntament de L’Hospitalet

Objectiu: Regeneració de l'activitat industrial i la dinamització d'espai; promoció de la localització de noves empreses a la ciutat vinculades a l'àmbit salut, donant suport a l'especialització de la indústria del municipi en el sector salut, esdevenint referent en la innovació en aquest àmbit.

Operació 4 Somriures a mida 3D

Fundació Josep Finestres

Objectiu: Instauració, difusió i proliferació d'un nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels serveis odontològics , enfocant-se cap al desenvolupament holístic d'aquest model d'atenció basat en components tecnològics avançats, que actuarà també com a palanca per atraure talent, emprenedors i agents de l’ecosistema.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 941.107,73€ (50%) i per la Diputació de Barcelona a través de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 en el marc del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” 470.553,87€ (25%)

PECT “4locaLHealth, Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada”

PECT “4locaLHealth, Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada”

Període d’actuació: 2020-2022 (prorrogable a 2023)

Pressupost del PECT: 4.250.150,40 € Entitat representant: Ajuntament de L’Hospitalet Entitats sòcies: Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Institut d'Oncologia de Catalunya (ICO) i Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

Entitat col·laboradora: Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) Entitats participants: Ajuntament d’Esplugues, Universitat de Barcelona(UB), Biocat, Catalonia Bio, i European Infraestructure for Transational Medicine (EATRIS)

El projecte està composat de 7 operacions:

Operació 1 Coordinació

Ajuntament de L’Hospitalet

Operació 2 Activació del Node Biomèdic

Ajuntament de l'Hospitalet

Objectiu: impulsar del campus de Bellvitge i el seu entorn com amb Node Biomèdic de referència i d’avantguarda en el territori a través participació dels diferents agents i empreses del territori vinculades al sector de la salut i amb voluntat de teixir aliances amb els diferents actors que intervenen en la quàdruple hèlix

Operació 3 e-Senior

Ajuntament de L’Hospitalet

Objectiu: fomentar l’economia digital en salut a través de l’impuls d’un nou servei públic amb la implementació de la tecnologia necessària per millorar el servei d’assistència al domicili de la gent gran amb valoració de dependència i que sigui tractor per a empreses i emprenedors del territori.

Operació 4  Medicina personalitzada en la prevenció i el tractament del càncer

ICO

Objectiu: desenvolupar i validar un sistema d’aprenentatge automàtic per a predir els resultats rellevants del càncer; Implantar un programa de medicina personalitzada basat en la caracterització molecular massiva dels pacients i una plataforma e-Health amb sistema d’avaluació i atenció psicosocial i sanitària esgraonat integrats via online.

Operació 5  Projecte de medicina 5P a l’Hospital Universitari de Bellvitge

IDIBELL

Objectiu: esdevenir un centre de referència en diagnòstic molecular per a malalties constitutives no neoplàsiques; Crear el Banc de Microbiota que ha de permetre facilitar el TMF a pacients amb malaltia greu per C.difficile i aplicar el coneixement generat per ser aplicat en altres patologies; Crear la Unitat de Genètica Clínica vinculada principalment a Malalties Minoritàries.

Operació 6 Impuls a les estructures de recerca i innovació perdonar resposta als nous reptes de la medicina personalitzada

Operació 6 Impuls a les estructures de recerca i innovació perdonar resposta als nous reptes de la medicina personalitzada

IDIBELL

Objectiu:  principals ampliar la capacitat del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL; desplegar la Unitat de Bioinformàtica; Apoderar al pacient perquè adopti un paper més actiu i conscient en la gestió de la seva malaltia i en els processos definició d’objectius de recerca; Accelerar els projectes de recerca en Medicina Personalitzada

Operació 7  Node d’imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON)

Sant Joan de Déu

Objectiu: ser referents en la imatge computacional i quantitativa pediàtrica; Potenciar l’ excel·lència assistencial i de recerca a l’Hospital Sant Joan de Déu i l’ús de les noves tecnologies per millorar el processament d’imatge; Crear noves oportunitats d’intercanvi de coneixement que serveixen per a consolidar l’entorn com a referent de la medicina personalitzada.

Aquest projecte està cofinançat en el marc de la convocatòria de projectes PECT PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d’un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s’emmarca en l’estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal