Mercats

Reglament dels mercats municipals

En els darrers anys el Reglament de mercats ha anat incorporant millores i modificacions per tal de resoldre, gestionar i donar solució a aquelles problemàtiques que es generen en el dia a dia de l’activitat dels mercats municipals de L’Hospitalet. 

Amb aquesta nova revisió i actualització del Reglament es presenta un manual que vol ser un instrument eficaç i flexible que s’adapta als nous temps. 

Un reglament que persegueix la millora de les condicions dels mercats i que aposta per un desenvolupament continu. 

Un reglament que respon a les exigències dels mercats municipals d’avui en dia, amb la finalitat de dinamitzar-los i adaptar-los a la realitat comercial actual. 

El Text Refós del Reglament de Mercats 2007, incorpora novetats destacables com la creació de nous espais, unitats especials, la introducció de les societats com a titulars de parades sense perdre el caràcter minorista del mercat, l’adaptació a les normatives actuals, el compliment estricte de les normes d’higiene i seguretat en el treball aplicades a cada activitat o la possibilitat d’ampliar l’activitat de venda en una mateixa parada sempre que sanitàriament sigui compatible. 

Per últim i no menys important agrair a tots els i les representants dels venedors i venedores dels mercats de L’Hospitalet i a totes les persones que han participat i col·laborat en la confecció d’aquest Reglament de mercats.

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal